top of page

Lezing Prof. dr. Carlo Schuengel

16 februari 2017

Onder deze enigszins cryptische titel zou ik willen reageren op de adviesvraag van het kabinet aan de Gezondheidsraad omtrent ‘Jeugdtrauma en onveilige hechting’. Ik wil kort ingaan op de bestaande evidentie ten aanzien van opvoedinterventies, kennis over ontwikkeling en de vragen, zorgen en onzekerheden van ouders. Na enkele voorbeelden te bespreken van beleid gericht op het bereiken van maatschappelijk gewenste doelen (leefstijl, roken, groen gedrag, vaccineren) wil ik pleiten voor een oudervriendelijke aanpak. Hierin ondersteunt de samenleving ouders in ‘zelfmanagement’ rondom de uitdagingen die zij in de uitoefening van hun ouderschap tegenkomen. Ik bespreek enkele veelbelovende voorbeelden daarvan. Ik leid tenslotte graag de discussie in over de agenda ten behoeve van onderzoek en innovatie.

Lezing Trudy Mooren

24 november 2015

Wij nodigen jullie van harte uit voor ons volgende LINC colloquium door Trudy Mooren over "Aanpassing na traumatische ervaringen in vluchtelingengezinnen" op de Vrije Universiteit in Amsterdam. In dit colloquium zal Trudy Mooren (Stichting

Centrum ’45) haar onderzoek en werk met vluchtelingengezinnen presenteren. Dit onderzoek heeft unieke inzichten opgeleverd over de gevolgen van het meemaken van ernstig geweld en het behandelen daarvan, vooral omdat het expliciet aandacht besteedt aan de naasten (ouders, broers/zussen, kinderen) van slachtoffers. Deze aandacht voor de aanpassing van vluchtelingengezinnen na traumatische ervaringen is nu, met de overweldigende aantallen getraumatiseerde vluchtelingen die naar Europa komen, meer dan ooit actueel en relevant.

Colloquium by Prof. dr. Chantal Cyr

21 May 2015

It is our pleasure to invite you to this special LINC colloquium by Prof. Chantal Cyr, organized in the context of the Hendrik Muller prize, awarded to Marinus van IJzendoorn. Prof. Cyr works at the Université du Québec, Montréal and her research is focused on

attachment security and disorganization in maltreating families. This talk will be about the implementation of an attachment-based intervention protocol for the assessment of parenting capacities in child welfare cases.

Colloquium by Prof. dr. Phil Fisher, University of Oregon

30 April 2015

It is our pleasure to invite you to this special LINC colloquium by Prof. dr. Phil Fisher on the 30th of April, organized in the context ofthe Hendrik Muller prize, awarded to Marinus van IJzendoorn. Prof. Fisher is a world renowned scientist in the field of childhood trauma andmaltreatment, and foster and adopted children. He is working at the Oregon Social Learning Center (OSLC) andthe Center for Research to Practice, both in Eugene, Oregon and is appointed as a Professor of Psychology (clinical) at the University of Oregon.

Prof. dr. Lenneke Alink wint Casimirprijs

6 januari 2015

Lenneke Alink is een jonge, bevlogen docent die al veel heeft bereikt op het gebied van onderwijs en onderzoek. Zij wordt veelvuldig geprezen om de helderheid en structuur van haar enthousiasmerende en verdiepende colleges. Vanwege deze kwaliteiten en haar buitengewone onderwijsprestatie verdient Lenneke de Casimirprijs 2014.

Derde LINC colloquium: de rol van freezing tijdens trauma: dr. Muriel Hagenaars

14 januari 2015

In de komende lezing op woensdag 14 januari van 16.00-17.00 uur zal dr. Muriel Hagenaars vertellen over haar onderzoek naar

freezing bij het verwerken van emotionele informatie, in de context van PTSS.

 

VIDI subsidie Prof. dr. Lenneke Alink

26 mei 2014

Prof. dr. Lenneke Alink heeft een Vidi ontvangen uit de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor haar onderzoeksproject "Changing chaos: the causal role of household chaos in child maltreatment".

EUropean Conference on Child Abuse and Neglect

21-23 may 2014

The second edition of the EUropean Conference on Child Abuse and Neglect (EUCCAN) will be held in Amsterdam. 

Tweede LINC colloquium

7 april 2014

Geachte collega’s,

 

Wij verwelkomen jullie graag bij het tweede LINC colloquium op 28 mei 2014 door Justine van Lawick en Magreet Visser met de titel ‘Kinderen uit de Knel’. Vanaf 16.30 is er de gelegenheid om koffie/thee te drinken met collega’s en van 17.00 tot 18.15 zal de lezing plaatsvinden.

 

Wanneer Woensdag 28 mei 2014; 16:30 koffie/thee; 17:00-18:15 lezing en discussie

Waar: Vrije Universiteit, Transitorium, Van der Boechorststraat 1, Amsterdam, K1B-74

 

Subsidie Kinderpostzegels

6 februari 2014

Aan prof.dr. Lenneke Alink en prof.dr. Femmie Juffer is een onderzoekssubsidie toegekend door de Stichting Kinderpostzegels Nederland. Met dit bedrag wordt het onderzoeksproject Positief Ouderschap bij Pleegzorg uitgevoerd, in samenwerking met dr. Athanasios Maras van de Yulius Academie en diverse pleegzorg-organisaties. In het onderzoek wordt nagegaan of de 'evidence-based' interventie VIPP-SD ook werkt in pleeggezinnen. 

 

First LINC colloquium

17 juni 2013

Dear colleagues,

 

It is our pleasure to invite you to the first LINC colloquium on September 12th. We will start with coffee/tea, a moment to catch up with colleagues. At 5:00 p.m., prof.dr. Christian Keysers will give a lecture, titled ‘The empathic brain’.

 

When: 12 September 2013, 4:30 coffee/thee (café), 5:00-6:00 lecture (SC01)
Where: Faculty of Social Sciences, Wassenaarseweg 52, Leiden

Oratie Prof. dr. Catrin Finkenauer

13 december 2013

Het belang van interpersoonlijke relaties voor welzijn en gezondheid wordt onderschat. Dit zegt Catrin Finkenauer haar inaugurele rede. Slechte sociale relaties hebben hetzelfde effect op gezondheid en psychisch welzijn als roken, overgewicht en hoge bloeddruk. Toch blijft het belang van relaties in onderzoek vaak onderbelicht.

 

In haar oratie gaat Finkenauer in op haar onderzoek naar goed en kwaad in relaties: naar de vraag hoe relatiepartners het beste en het slechtste in elkaar naar boven halen, welke factoren bijdragen aan het in stand houden van goede relaties, hoe het komt dat veel relaties mislopen, wat nodig is om slechte relaties te verbeteren en wat nodig is om van slechte relaties en mishandeling te herstellen. Ze laat zien dat onderzoek naar relaties vaak ophoudt waar trauma en kindermishandeling begint, terwijl in onderzoek naar trauma en/of kindermishandeling weinig aandacht is voor sociale relaties. Met haar leerstoel ‘Kindermishandeling en interpersoonlijke relaties’ hoopt Finkenauer hier verandering in aan te brengen.

 

Promotie Anne-Laura van Hamelen

10 december 2013

Emotionele kindermishandeling heeft negatieve gevolgen voor cognitie en de structuur en werking van de hersenen. Dit heeft de Leidse promovenda Anne-Laura van Harmelen ontdekt.

 

Kinderombudsman opent minor Kindermishandeling

4 september 2012

Kinderombudsman Marc Dullaert heeft officieel de nieuwe Leidse minor ‘Kindermishandeling en verwaarlozing’ geopend aansluitend aan het eerste college op 4 september 2012.

Nieuwe minor: kindermishandeling

8 augustus 2012

Per september 2012 krijgen de eerste Leidse bachelorstudenten in de minor Kindermishandeling de kans zich te verdiepen in de verschillende facetten van dit actuele onderwerp. Ze volgen vakken bij Geneeskunde, Pedagogiek en Psychologie en Rechten.

5 en 6 oktober 2012: Leiden conference ‘Abuse & Neglect Across the Life Span’

20 juni 2012

The conference will offer keynote lectures, poster sessions, and various clinical workshops. It will provide a multidisciplinary perspective on the predictors and consequences of abuse and neglectacross the life span, with a specific focus on the impact of emotional abuse and neglect. Experts will present their state-of-the-art findings on the following themes: short- and long-term behavioral, emotional, and neurobiological predictors and consequences of abuse and neglect, intergenerational transmission of maltreatment, vulnerability and resilience, and interventions.

Kinderrechtenmonitor 2012

15 mei 2012

Op 15 mei 2012 bracht de Kinderombudsman de eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor uit. Deze monitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland opgroeien. Middels deze monitor wordt gemeten of en hoe kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, in Nederland worden nageleefd. Daarbij is aandacht voor zowel positieve als negatieve ontwikkelingen en resultaten. Uit de Kinderrechtermonitor 2012 blijkt dat Kinderombudsman Marc Dullaert zich grote zorgen maakt over ongeveer een half miljoen kinderen, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met kindermishandeling of armoede.

Lenneke Alink benoemd tot bijzonder hoogleraar

5 maart 2012

Lenneke Alink is per 1 maart 2012 aangesteld als bijzonder hoogleraar ‘Voorkomen, gevolgen en aanpak van kindermishandeling’ aan de VU. Deze leerstoel is ingesteld door het Jan Brouwer Fonds.

Nieuwsbericht interdisciplinaire minor Kindermishandeling aan de Universiteit Leiden

5 oktober 2011

Vanaf het studiejaar 2012-2013 kunnen studenten kiezen voor de nieuwe interdisciplinaire minor over het thema Kindermishandeling.

Rapport Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010)

30 september 2011

Vandaag is het rapport van de Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen gepresenteerd aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nieuwsbericht over Leiden Family Lab

7 juni 2011

“In het ‘Leiden Family Lab’ worden drie generaties van dezelfde families onder de loep genomen. Biologen, medici, psychologen, psychiaters en pedagogen zetten hun kennis en vaardigheden in om onderzoek te doen naar sociale angst, mishandeling in het gezin en overgewicht.”

Please reload

bottom of page